Złoto w Biblii

0 31

Biblia zawiera ponad 700 odniesień do złota i srebra, podkreślając ich ponadczasowe znaczenie. Sam termin „złoto” pojawia się w 47 z 66 ksiąg Biblii. Poza ich obecnym znaczeniem kulturowym, te metale szlachetne odgrywają kluczową rolę w Piśmie Świętym, podkreślając trzy kluczowe atrybuty: ich boskie pochodzenie, wewnętrzną wartość i jakość monetarną.

Złoto ma swoje źródło na początku stworzenia, zakorzenione w wizji Edenu. Księga Rodzaju 2:10-12a mówi…

Księga Rodzaju 2:10-12a:

„Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej – Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony”.

Pan nawet twierdzi, że jest jego suwerenną własnością, Haggaj 2: 8 stwierdza: „Srebro jest moje i złoto jest moje”.

Bóg jest tym, który ceni wartość. Czyni to z samą ludzkością, która nosi obraz Boga (Rdz 1:27). Podobnie jak Bóg przypisuje wartość ludzkości, jest On tym, który nadaje wartość całemu swojemu stworzeniu, w tym złotu.

Co ciekawe, Księga Rodzaju 2:10-12 stanowi pierwszy przypadek w Piśmie Świętym, w którym oprócz stworzenia światła i samej ziemi, Bóg określa rzecz nieożywioną jako „dobrą”. Wyróżniając się pośród innych wspomnianych elementów, takich jak ziemia Chawila, kamień onyksowy, wonna żywica lub rzeki – z których wszystkie są przyćmione przez boskie uznanie wrodzonej „dobroci” złota.

Złoto i srebro o różnych właściwościach nie tylko są odporne na ogień, ale także symbolizują trwałą wartość dzięki procesowi uszlachetniania. Metale te, z natury cenne i nieprzemijająco piękne, nigdy nie matowieją ani nie korodują. Kowalność złota pozwala na jego cienkie młotkowanie, pokrywając powierzchnię 100 stóp kwadratowych jedną uncją. Srebro, fenomenalny przewodnik ciepła i elektryczności, doskonale odbija światło, przypominając idealne lustro, gdy jest w pełni oczyszczone.

Służą one jako precedens do porównywania i ilustrowania głębokich prawd duchowych. Koncepcja ta została zilustrowana w 1 Liście do Koryntian 3:12-13.

1 List do Koryntian 3:12-13:

„A jeśli kto buduje na tym fundamencie złoto, srebro, drogie kamienie, drwa, siano, ściernisko, jawne będzie dzieło każdego człowieka, bo dzień to oznajmi, gdyż przez ogień będzie objawione, a ogień wypróbuje dzieło każdego człowieka, jakiego jest rodzaju”.

W tym fragmencie Paweł podkreśla zdolność złota i srebra do wytrzymywania ognia. Metale szlachetne nie tylko nie ulegają zniszczeniu w ogniu, ale stają się rafinowane i czyste. Werset ten stanowi potężne porównanie między dobrą pracą człowieka na fundamencie Chrystusa a właściwościami złota i srebra.

Kiedy Pan polecił Mojżeszowi zbudować Przybytek, miejsce zamieszkania dla Jego boskiego prawa osobiście wypisanego palcem Bożym (Wj 31:18). Wybranym materiałem do pokrycia Arki Przymierza było nic innego jak złoto.

Księga Wyjścia 25:11

„I pokryjesz ją (Arkę Przymierza) czystym złotem, wewnątrz i zewnątrz, i zrobisz na niej koronę ze złota dookoła”.

Wreszcie, złoto zasłużyło na wzmiankę jako godny królewski dar z okazji narodzin samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Służyło jako ofiara godna Króla Królów!

Ewangelia wg św. Mateusza 2:11

„A gdy weszli do domu, ujrzeli Dziecię z Maryją, Matką Jego, upadli i oddali Mu pokłon, a otworzywszy swe skarby, złożyli Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.

W czasach starożytnych złoto i srebro były synonimami pieniędzy, a w Biblii każde odniesienie do „pieniędzy” odnosi się do jednostki wagi tych metali szlachetnych. Niezależnie od położenia geograficznego, złoto i srebro były powszechnie uznawane i cenione jako bogactwo.

Podsumowując, złoto i srebro uosabiają trwałą wartość z boskim pochodzeniem, wewnętrzną wartością i znaczeniem pieniężnym. Podkreślone jako dzieło Boga w Księdze Rodzaju i ogłoszone jako Jego własność w Księdze Aggeusza, metale te służą jako duchowe punkty odniesienia, reprezentując zarówno wartość, jak i symboliczne powiązania, jak widać we fragmentach takich jak 1 List do Koryntian.

Może Cię zainteresować:

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany