Royal Canadian Mint przedstawia raport za 2023 rok

0 18

Kanadyjska Mennica Królewska ogłasiła wyniki finansowe za rok 2023. Wyniki te zapewniają wgląd w działalność Mennicy, wpływ wahań rynkowych na jej działalność oraz oczekiwania na kolejne 12 miesięcy.

Marie Lemay, prezes i dyrektor generalny Królewskiej Mennicy Kanadyjskiej:

„Królewska Mennica Kanadyjska osiągnęła solidne wyniki pomimo gwałtownego spowolnienia na rynku metali szlachetnych, znacznych inwestycji w transformację cyfrową i wyższego poziomu kosztów operacyjnych”

Wyniki finansowe należy czytać w połączeniu z raportem rocznym Mennicy dostępnym na stronie www.mint.ca. Wszystkie kwoty pieniężne są wyrażone w dolarach kanadyjskich, chyba że wskazano inaczej.

Wyniki finansowe za 2023 roku były niższe niż w 2022, zgodnie z oczekiwaniami, ze względu na niższe wolumeny kruszcu spowodowane słabszym popytem na światowym rynku kruszcu w drugiej połowie 2023 roku, wyższe koszty metali szlachetnych i wyższe koszty operacyjne. Pozytywny wpływ na wyniki miał sukces produktów numizmatycznych upamiętniających panowanie zmarłej królowej Elżbiety II i koronację Jego Królewskiej Mości Króla Karola III.

Skonsolidowane przychody mennicy spadły do 2 162,0 mln USD w 2023 r. W 2022 r. było to 3 282,5 mln USD. Przychody z działalności związanej z metalami szlachetnymi spadły do 2 046,1 mln USD w 2023 r. W 2022 r. były na poziomie 3 124,3 mln USD.

Wolumeny złota i srebra spadły o 34% rok do roku do 989,1 tys. uncji złota (z poziomu 1 489,7 tys. uncji w 2022 r.) i 24,4 mln uncji srebra (z poziomu 37,1 mln uncji w roku poprzednim).

Przychody ze sprzedaży produktów numizmatycznych wzrosły o 20% rok do roku.

Przychody z działalności cyrkulacyjnej spadły do 115,9 mln USD w 2023 r. (w 2022 r. – 158,2 mln USD). Przychody z obiegu zagranicznego spadły o 56% rok do roku ze względu na niższe wolumeny i oczekiwaną zmianę w kombinacji monet i półfabrykatów w nowych umowach.

Przychody z kanadyjskiego obiegu zmniejszyły się o 8% rok do roku, ponieważ mniej monet wymagało uzupełnienia zapasów ze względu na wzrost depozytów w instytucjach finansowych i wzrost liczby monet z programu recyklingu zapewniającego odpowiednią podaż.

Ogólnie rzecz biorąc, koszty operacyjne wzrosły o 8% rok do roku do 135,0 mln USD (w 2022 r. – 125,3 mln USD), głównie z powodu planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników w celu wsparcia bieżącej działalności, a także wydatków na wsparcie programu cyfrowego.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty spadły do 59,8 mln USD (31 grudnia 2022 r. – 79,3 mln USD). W styczniu 2024 r. Mennica wypłaciła dywidendę w wysokości 4,0 mln USD na rzecz rządu Kanady. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty pozostają wystarczające do wspierania działalności Mennicy.

Marie Lemay:

„Pozostaniemy elastyczni i wykorzystamy nowe możliwości, aby pomóc w osiągnięciu przyszłej rentowności i zrównoważonego rozwoju”.

Może Cię zainteresować:

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany