Rząd Teksasu ze stablecoinem zabezpieczonym złotem

0 112

Ustawodawcy w Teksasie przedstawili swoje plany przyjęcia cyfrowej waluty, ale nie są zainteresowani CBDC wspieranym przez dolary. Zamiast tego chcą cyfrowej waluty, która mogłaby być wymienna na złoto i gotówkę.

Senate Bill 2334, wprowadzony przez senatora Bryana Hughesa, i House Bill 4903, wprowadzony przez przedstawiciela Marka Dorazio, wspólnie reprezentują pierwszą propozycję waluty stanowej nie wspieranej przez dolara, ale przez złoto.

Źródła ujawniają, że republikański senator Bryen Hughes złożył Senate Bill 2334, w którym zaproponował, aby Texas Comptroller stworzył aktywo, którego wartość będzie reprezentowana przez ułamek uncji trojańskiej złota. Cytując go:

„Rewident księgowy ustanowi cyfrową walutę popartą złotem, tak aby każda jednostka wyemitowanej waluty cyfrowej reprezentowała określony ułamek uncji trojańskiej złota utrzymywanej w zaufaniu.”

Proponowany projekt ustawy zawiera również przepis, który upoważnia rewidenta księgowego do ustanowienia środków dla posiadaczy waluty cyfrowej, aby umożliwić im łatwe przeniesienie lub przypisanie aktywów do innych osób za pośrednictwem dowolnego systemu płatności.

Zgodnie z projektem ustawy, rezerwy walutowe muszą mieć 100% oparcia w złocie, a aby zapobiec manipulacji płynnością tego aktywa, ustawodawcy wprowadzili również środki zapobiegawcze.

„Rzecznik księgowy lub osoba, z którą zawarł umowę, lub osoba służąca jako powiernik dla celów niniejszego rozdziału, może zarządzać wykupem waluty cyfrowej na złoto przy użyciu sztabek lub monet o standardowych rozmiarach i może wypłacać ułamkowe reszty w gotówce, jeśli jest to konieczne do ułatwienia transakcji.”

W tej chwili projekt ustawy wymaga zatwierdzenia na przesłuchaniu w Komitecie, zanim stanie się oficjalnym prawem i zyska aprobatę Senatu Stanowego i Izby. Projekty te pokazują jednak zainteresowanie Teksasu powrotem do standardu złota, który przez kilka lat pobudzał amerykańską gospodarkę i handel.

Jeśli stablecoin oparty na złocie zostanie zatwierdzony, będzie to fenomenalny krok władz na rzecz aktywów cyfrowych. Ustawodawcy i stany w USA są bardzo podzieleni w swoich opiniach na ten temat.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany