Perspektywy ceny srebra w 2022 roku

0 47

Rok 2022 będzie trudny dla producentów biżuterii i wyrobów ze srebra. Obecne wysokie ceny stanowią główny czynnik hamujący i dopóki ceny nie spadną o co najmniej 10%, popyt nie ożywi się.

Na kluczowym rynku, jakim są Indie, w pierwszych dwóch miesiącach obserwowaliśmy duży popyt, jednak obecnie w większości przypadków ustąpił on z powodu bardzo wysokich cen. W tym samym czasie Chiny zmagają się z kolejną falą pandemii. Czynniki blokujące już wpłynęły na konsumpcję detaliczną, nieruchomości i eksport.

Obserwowaliśmy już wpływ tego zjawiska na popyt na różne towary. Indie i Chiny łącznie odpowiadają za ponad 40% rocznego popytu na wyroby ze srebra. Spowolnienie popytu na wyroby w tych dwóch krajach niewątpliwie wpłynie na spadek globalnego popytu na wyroby.

W segmencie przemysłowym możemy być świadkami ujemnej dynamiki w tym roku z powodu wysokiej inflacji i spowolnienia wzrostu gospodarczego. Te dwa czynniki prawdopodobnie negatywnie wpłyną na popyt, od elektroniki użytkowej po samochody i mieszkania.

Źródło: LBMA

Popyt inwestycyjny w postaci monet i sztabek może rosnąć w stałym tempie, ponieważ czynniki, które wpłynęły na wzrost tego sektora w 2021 r., są nadal bardzo aktualne. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku instrumentów typu ETP. Istnieje ryzyko, że po ustąpieniu kryzysu inwestorzy profesjonalni mogą pozbyć się części posiadanych zapasów srebra. Obecne zasoby wystarczą na zaspokojenie prawie rocznego popytu fizycznego, co stanowi znaczny nawis dla rynku.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany