Inwestowanie w złoto to gra długoterminowa

0 129

Inwestowanie w złoto to gra długoterminowa

Wiatry wiejące na rynku złota nadal się wzmacniają i przynoszą trochę niepewności, ponieważ rentowności obligacji rosną w oczekiwaniu, że Rezerwa Federalna będzie musiała utrzymać agresywną politykę pieniężną.

Nie ma wątpliwości, że jest to obecnie trudne środowisko dla złota, a ceny mogą spaść. Jednak wielu analityków zauważyło, że nic się nie zmieniło, aby zmienić długoterminowy byczy potencjał złota.

Złoto a rynek obligacji

Aby spojrzeć na zachowanie ceny złota z odpowiedniej perspektywy, musimy przyjrzeć się bliżej rynkowi obligacji. Tak, rentowności obligacji ponownie rosną, ponieważ utrzymująca się wyższa inflacja może zmusić Rezerwę Federalną do podwyższenia stóp procentowych do 5,50% w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Jeszcze większym wyzwaniem dla złota jest fakt, że obligacje krótkoterminowe oferują inwestorom dodatnie zwroty, co czyni je ponownie atrakcyjnymi aktywami bezpiecznej przystani. Jednak w tym tkwi problem.

Amerykański rynek obligacji obserwuje największą od 40 lat odwróconą krzywą dochodowości. Gospodarka USA okazała się bardziej odporna niż oczekiwano, ale to nie znaczy, że zagrożenie globalnym spowolnieniem zmalało. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że nie chodzi o to, czy nastąpi recesja, ale o to, kiedy.

Przeczytaj także : Chiny kupują złoto, a ty?

Zagrożenie recesją

W zeszłym tygodniu widzieliśmy, że styczniowe dane o inflacji były lepsze niż oczekiwano, a indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w USA wzrósł w ciągu roku o 6,4%. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 6,2%. Tymczasem indeks cen producentów w USA wzrósł o 6% w ujęciu rocznym wobec oczekiwanego wzrostu o 5,4%.

Ze względu na najnowsze dane o inflacji rynki widzą teraz potencjał, by Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych w przyszłym miesiącu. Ta zmiana stóp procentowych jest negatywna dla złota w krótkim okresie; analitycy zauważyli jednak, że im bardziej Rezerwa Federalna obniża stopy procentowe, tym większe jest zagrożenie recesją.

Niedawno inwestor-miliarder John Paulson, założyciel Paulson & Co., zwrócił uwagę na długoterminowy potencjał złota. Powiedział, że inwestorzy powinni podążać ścieżką wytyczoną przez banki centralne, które w zeszłym roku kupiły rekordową ilość złota.

„Nastąpił znaczny wzrost popytu ze strony banków centralnych na zastąpienie dolarów złotem, a my jesteśmy dopiero na początku tego trendu. Złoto pójdzie w górę, a dolar spadnie, więc lepiej byłoby, gdybyś w tym momencie utrzymywał swoje rezerwy inwestycyjne w złocie” – powiedział Paulson dziennikarzowi Alainowi Elkannowi w wywiadzie.

W międzyczasie autor „Bogatego ojca, biednego ojca”, Roberta Kiyosaki, zamieścił na Twitterze kolejne ostrzeżenie o zbliżającej się globalnej recesji, mówiąc, że teraz jest czas na kupowanie złota, srebra i Bitcoina.

„Do 2025 roku złoto będzie kosztować 5000 dolarów, srebro 500 dolarów, a Bitcoin 500 000 dolarów. Dlaczego? Ponieważ wiara w dolara amerykańskiego, fałszywego pieniądza, zostanie zniszczona” – napisał w poniedziałkowym tweecie.

Może Cię zainteresuje :

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany