Deklaracja WGC i LBMA. Jesteśmy odpowiedzialni

1 100

Światowa Rada Złota (WGC) oraz London Bullion Market Authority (LBMA) ogłosiły Deklarację Odpowiedzialności i Zasad Zrównoważonego Rozwoju podczas konferencji LBMA Precious Metals Conference, która odbyła się 18 października w Lizbonie, w Portugalii.

Podczas gdy w sektorze złota nastąpił znaczny postęp w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, klimatycznych, społecznych i związanych z zarządzaniem poprzez inicjatywy i standardy działania, przedstawiciele całej branży po raz pierwszy ogłosili wspólną deklarację zasad odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Deklaracja formalnie wyraża wspólne zobowiązanie do działania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, w oparciu o jasny zestaw wspólnych celów.

Sygnatariuszami deklaracji są WGC, LBMA, Singapore Bullion Market Association, China Gold Association, Swiss Association of Precious Metals Producers and Traders, London Metal Exchange, Dubai Multi Commodities Centre, Indian Gold Policy Centre, Indian Bullion and Jewellery Association, Indian International Bullion Exchange, World Jewellery Confederation, Artisanal Gold Council, Responsible Jewellery Council oraz Watch and Jewellery Initiative 2030.

W ramach zobowiązania do deklaracji, sygnatariusze uzgodnili 10 kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym zobowiązania do przestrzegania standardów odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, poszanowania praw człowieka, postępu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, promowanie różnorodności, równości i integracji oraz działań i informacji dotyczących zmian klimatycznych.

WGC wyjaśnia, że delegaci mogą również wykazać swoje zaangażowanie poprzez przestrzeganie inicjatyw, które zostały już opracowane dla konkretnych działań w ramach łańcucha dostaw, takich jak Wydobycia Złota Światowej Rady Złota oraz Wytyczne Odpowiedzialnego Złota LBMA.

Opierając się na deklaracji, interesariusze branży złota będą kontynuować współpracę z rządami, organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami sektora prywatnego w celu zdefiniowania i wspierania solidnych standardów uczciwości i zarządzania – stwierdzają WGC i LBMA.

Prezes LBMA Ruth Crowell mówi, że łańcuch dostaw złota jest złożony i globalny, a uczestnicy branży znajdują się na różnych etapach swojej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Cieszę się, że udało nam się zdefiniować wspólną ścieżkę postępu i zjednoczyć branżę wokół tych zasad. Zbierając się w ten sposób, możemy zademonstrować nasze wspólne zaangażowanie w odpowiedzialne i zrównoważone praktyki biznesowe – podkreśla.

Dyrektor generalny WGC David Tait dodaje, że branża złota poczyniła w ostatnich latach ogromne postępy, aby zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie złota, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby zmaksymalizować korzystny wpływ na środowisko.

To bardzo miłe widzieć, że przemysł złota współpracuje w ten sposób, od kopalni do rynku, aby zobowiązać się do przestrzegania tych zasad odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wierzę, że jest to dopiero punkt wyjścia, gdy idziemy w kierunku poprawy współpracy w całym łańcuchu dostaw z korzyścią dla wszystkich interesariuszy, użytkowników końcowych i przyszłości przemysłu złota.

Reklama 742,6×120
1 komentarz
  1. […] Jako akredytowana przez LBMA rafineria Good Delivery, mogą oni również liczyć na nas w kwestii odpowiedzialnego pozyskiwania złota i srebra, które poddajemy obróbce – powiedziała Marie Lemay, prezes i dyrektor generalny […]

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany