Czynniki które mogą mieć wpływ na cenę złota

0 105

Inflacja

Rosnące koszty towarów i usług nazywane są inflacją. Ekonomiści są przekonani, że w wyniku tego procesu wartość pieniądza fiducjarnego ulega erozji. Z drugiej strony inflacja na kontrolowanym poziomie oznacza zdrowo rozwijającą się gospodarkę. Uważa się, że w gospodarce inflacyjnej inwestorzy wolą złoto od gotówki, ponieważ jest ono ogólnie stabilne. W rezultacie zarówno popyt na złoto, jak i jego cena rosną w takich okresach.

Podaż i popyt

Ceny złota, jak każdego innego towaru lub usługi, podlegają prawom podaży i popytu: im wyższa cena, tym mniejszy popyt oraz im wyższa cena, tym większa podaż.

Równowaga, czyli sytuacja, w której popyt i podaż wzajemnie na siebie oddziałują, określa następnie cenę rynkową. Jest to prawdopodobnie jeden z najważniejszych czynników determinujących ceny złota, ponieważ siły popytu i podaży powodują zmiany rynkowe, które wpływają na ceny rynkowe złota. Jeśli popyt na złoto wzrośnie, ceny złota będą rosły. Z drugiej strony, cena złota niemal na pewno spadnie, jeśli będzie na nie zbyt duża podaż.

Niepewność

Większość inwestorów nie lubi niepewności gospodarczej i w takich okolicznościach chętnie wybraliby bezpieczeństwo zamiast ryzyka. Niepewność jest zła dla inwestorów, ponieważ utrudnia prognozowanie przyszłych wyników. W związku z tym złoto jest często wykorzystywane jako zabezpieczenie przed inflacją, gdyż skutecznie zachowuje swoją wartość niezależnie od warunków ekonomicznych – to jedna z jego zalet.

Ilościowe określenie konsekwencji niepewności jest trudne, niemniej jednak może wpływać na ceny, szczególnie na rynkach giełdowych. Podczas recesji, kiedy inne klasy aktywów, takie jak nieruchomości, akcje i obligacje, prawdopodobnie będą miały gwałtowne spadki, popyt na złoto z pewnością wzrośnie. Wojna i niestabilność polityczna to dwa przykłady scenariuszy, które mogą wywołać niepewność w kręgach inwestycyjnych.

Ruchy walutowe

Ceny złota mogą się wahać z powodu wahań walutowych, zwłaszcza dolara amerykańskiego. Dolar amerykański ma odwrotną relację do złota. Dolar amerykański jest światową walutą rezerwową i prawdopodobnie  najczęściej używanym nominałem. Kiedy wartość dolara amerykańskiego spada, ceny złota rosną, ponieważ pozostałe waluty świata zyskują na wartości.

Zapotrzebowanie na inwestycje

Inwestowanie w złoto ma wiele form. Jednym z popularniejszych instrumentów inwestowania w złoto są fundusze giełdowe (ETF). Działają podobnie jak fundusze powiernicze. Są one przedmiotem obrotu na giełdzie, tak jak w przypadku handlu akcjami. Fundusze ETF są nie tylko reprezentowane przez podmioty prywatne, ale firmy wydobywcze mogą również posiadać fundusze ETF i handlować nimi. Fundusze ETF mają również duże rezerwy złota, a popyt na złoto ze strony tych instrumentów inwestycyjnych może powodować znaczne zmiany cen. Fundusze ETF są stosunkowo powszechne, zwłaszcza w Ameryce i uważa się, że rynek ten wciąż rośnie.

Globalny popyt na biżuterię i przemysł

Duże kraje, takie jak USA, Indie i Chiny, kupują duże ilości złota do produkcji biżuterii. Nawet jeśli zmiany nie są dramatyczne, ich skumulowane zapotrzebowanie na złoto może wpłynąć na zmiany cen. Ogólnie na cenę złota wpływa globalny popyt na biżuterię, dlatego jeśli światowy popyt na biżuterię wzrośnie, cena złota prawdopodobnie również wzrośnie. Jeśli popyt spadnie, ceny również spadną.

Ponadto należy pamiętać, że złoto ma pewne zastosowania przemysłowe, co przyczynia się do globalnego popytu na złoto. Na przykład elektronika i gadżety mogą mieć złote elementy. W rezultacie na ceny złota wpływa również światowy popyt przemysłowy.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany