Spadające indeksy wywierają presję na branżę wydobycia złota

0 74

Spadające indeksy wywierają presję na branżę wydobycia złota – raport

Średnia zawartość złoża w światowych operacjach związanych ze złotem pierwotnym spada każdego roku od osiągnięcia 10-letniego szczytu 1,46 g/t w 2017 r., a do 2021 r. średnia zawartość spadła o 8% od tego szczytu do 1,35 g/t, Metals Focus stwierdził w swoim ostatnim raporcie.

Spadek ten można częściowo przypisać wzrostowi ceny złota w tym samym okresie, co sprawia, że eksploatacja materiałów niższej jakości jest opłacalna.

Firma konsultingowa wyjaśniła, że zwykle materiały niskiej jakości wymagają wydobycia i przetworzenia większej ilości skał, dłuższego czasu przetwarzania i większego zużycia odczynników, co przekłada się na wyższe koszty na jednostkę wyprodukowanego złota.

„Ponieważ rosnąca cena zachęca do większej produkcji o niskiej jakości, średnie oceny branżowe w sektorze złota mają odwrotny stosunek do ceny złota” – stwierdzili autorzy raportu.

Przeczytaj także: Złoto próbuje się utrzymać na poziomie 1800 USD – dane z rynku pracy pomagają

Firma konsultingowa zauważyła, że chociaż zmiany ceny złota mają wpływ na średnie oceny w branży, ocena złota w poszczególnych kopalniach nie może być łatwo podwyższona lub obniżona w oparciu o cenę w krótkim okresie.

Według raportu dzieje się tak dlatego, że ruda jest zwykle wydobywana w ramach długoterminowego planu wydobywczego, którego nie można łatwo dostosować do obszarów złoża o wyższej lub niższej zawartości złoża. Większość operacji ma pewną elastyczność dzięki przetwarzaniu składowanych materiałów wysokiej i niskiej jakości, ale jest to ograniczone.

Co ważne, Metals Focus powiedział, że średni stopień wydobycia złota jest podyktowany nie tylko ceną złota, ale także czynnikami strukturalnymi, takimi jak wyczerpywanie się rezerw, uruchamianie nowych projektów oraz udział wydobycia w kopalniach odkrywkowych lub podziemnych.

„Kopalnie odkrywkowe mają zwykle niższe wskaźniki niż operacje podziemne, przy czym pierwsza z nich wyniosła średnio 1,29 g/t w 2021 r., a druga 4,15 g/t w tym samym roku”, powiedział Metals Focus. „Oba rodzaje kopalń ucierpiały z powodu spadku poziomu w ciągu ostatnich 10 lat, odkrywkowy spadł o 16%, a podziemny o 20% od 2012 roku”.

Co ważniejsze, te spadające oceny były spowodowane nie tylko rosnącymi cenami, ale także wyczerpywaniem się rezerw wyższych klas w dojrzałych kopalniach.

Ponadto firma konsultingowa zwróciła uwagę, że w 2022 r. inflacja spowodowała wzrost kosztów produkcji dla górników złota, przy czym średnie w branży całkowite koszty utrzymania osiągnęły rekordowo wysoki poziom.

To, wraz ze spadkiem ceny złota w drugiej połowie roku, doprowadziło do znacznego spadku marż w branży.

„To zawężenie marży doprowadzi do presji na operacje o wyższych kosztach i prawdopodobnie doprowadzi do niektórych zamknięć. Ponieważ te kopalnie są nieproporcjonalnie niższej jakości, spodziewamy się, że będzie to miało wpływ na spowolnienie lub nawet zatrzymanie tempa spadku średnich klas w branży” – powiedział Metals Focus.

Tymczasem zmniejszające się marże w branży spowodują, że operacje wyższej klasy będą osiągać lepsze wyniki niż ich rówieśnicy z niższych klas, bardziej niż w ostatnich latach, podsumowała firma konsultingowa.

Może Cię zainteresuje:

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany