Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe o 75 punktów bazowych

0 168

Ceny złota reagują pozytywnie na decyzję Fed o podniesieniu stóp procentowych o 75 punktów bazowych.

Rynek złota utrzymuje pozycję i skromne zyski, gdy Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe o 75 punktów bazowych i sygnalizuje dalsze agresywne podwyżki stóp przez resztę roku, aby złagodzić presję inflacyjną.

Rynki zaczęły wyceniać o 75 punktów bazowych dopiero dwa dni temu, a gdy inflacja osiągnęła nowy szczyt od 40 lat, amerykański bank centralny szybko spełnił oczekiwania rynku.


„Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2 procent w dłuższej perspektywie. W celu wsparcia tych celów Komitet postanowił podnieść docelowy zakres stopy funduszy federalnych do 1-1/2 do 1-3 /4 proc. i przewiduje, że dalsze podwyżki w docelowym przedziale będą odpowiednie” – powiedział bank centralny w swoim oświadczeniu w sprawie polityki pieniężnej.

„Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2 procent”.

Wraz z czerwcowym ruchem, zaktualizowane prognozy banku centralnego pokazują, że Komitet widzi w tym roku wzrost stopy funduszy federalnych do 3,4%. Prognozy stóp procentowych Rezerwy Federalnej, znane również jako wykresy kropkowe, podskoczyły w porównaniu z marcową prognozą o 1,9%.

Rynek złota utrzymuje niewielkie wzrosty, widząc niewielkie ruchy po ostatnim ruchu banku centralnego i zaktualizowanych prognozach. W sierpniu złoto kosztowało ostatnio 1817,50 USD za uncję, co oznacza wzrost o 0,22% w ciągu dnia.

Chociaż Rezerwa Federalna sygnalizuje dalsze agresywne zacieśnienie polityki pieniężnej, obniżyła swoje prognozy wzrostu na ten rok i 2023 r. oraz podwyższyła perspektywy inflacji.

Bank centralny USA obserwuje teraz wzrost amerykańskiej gospodarki o 1,7% w tym roku i 1,7% w przyszłym. Szacunki są niższe od marcowej prognozy PKB odpowiednio 2,8% i 2,2%. Wzrost gospodarczy został również obniżony na 2024 r. do 1,9%, w porównaniu z poprzednimi szacunkami 2,0%.

Jednocześnie gwałtownie wzrosła presja inflacyjna. Bank centralny USA odnotowuje inflację bazową, która eliminuje niestabilne ceny żywności i energii, rosnącą w tym roku o 4,3% w porównaniu z marcowym szacunkiem 4,1%. Inflacja bazowa pozostanie na podwyższonym poziomie, wzrastając o 2,7% w 2023 r. z poprzedniej prognozy 2,6%. W perspektywie 2024 roku spodziewany jest wzrost o 2,3%, bez zmian w stosunku do marcowej prognozy.

Oczekuje się, że ogólne ceny konsumpcyjne wzrosną w tym roku o 5,2%, w porównaniu z marcową prognozą 4,3%. Oczekuje się, że w przyszłym roku inflacja zasadnicza wzrośnie o 2,6%, w porównaniu z poprzednimi szacunkami 2,7%. Oczekuje się, że do 2024 r. inflacja wzrośnie o 2,2%, w porównaniu z ostatnią prognozą 2,3%.

Rezerwa Federalna prognozuje dość stabilny rynek pracy w ciągu najbliższych dwóch lat, a stopa bezrobocia wzrośnie w tym roku do 3,7%, w porównaniu z marcową projekcją 3,5%. Oczekuje się, że stopa bezrobocia wzrośnie do 3,9% w 2023 r., w porównaniu z poprzednimi szacunkami 3,5%. Oczekuje się, że do 2024 r. stopa bezrobocia wyniesie 4,1%, w porównaniu z poprzednimi szacunkami 3,6%.

Chociaż amerykański bank centralny zajmuje zdecydowanie jastrzębie stanowisko wobec inflacji, niektórzy ekonomiści kwestionują szczerość swoich perspektyw. Ekonomiści z CIBC twierdzą, że stopa Fed Funds Rate na poziomie 3,4% prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta.

„Zbyt wiele raportów o inflacji, które testowały cierpliwość Fedu, skłania do przyjęcia hasła olimpijskiego „szybciej, wyżej, silniej” za swoje stanowisko w sprawie podwyżek stóp procentowych” – powiedzieli ekonomiści.

„Chociaż widzimy, że jest to przesada i mało prawdopodobne, aby się zmaterializowała, kolejny ruch o 75 pb na następnym FOMC i szczyt 3,25% dla pułapu funduszy federalnych osiągniętych w tym roku, teraz wydaje się prawdopodobne, zanim zespół Powella zobaczy wystarczające oznaki spowolnienia, aby zatrzymać się na na tym poziomie.”

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany