Raport Światowej Rady Złota: 29% banków centralnych planuje zwiększenie rezerw złota w 2024 roku

0 27

Najnowszy raport Światowej Rady Złota (World Gold Council) wskazuje, że 29% banków centralnych zamierza zwiększyć swoje rezerwy złota w ciągu następnych 12 miesięcy – jest to najwyższy poziom od rozpoczęcia badań w 2018 roku.

Zakupy złota przez banki centralne od kilku lat stanowią istotny element rynku metali szlachetnych, wspierając wzrost cen złota do rekordowych poziomów.

Światowa Rada Złota opublikowała najnowszy raport na temat rezerw złota banków centralnych we wtorek, 18 czerwca. Raport wskazuje, że 29% banków centralnych planuje zwiększenie swoich rezerw złota w ciągu najbliższego roku.

Badanie przeprowadzono między 19 lutego a 30 kwietnia bieżącego roku i obejmuje ono odpowiedzi 70 banków centralnych.

W tym roku głównym powodem, dla którego banki centralne przechowują złoto, jest jego rola jako długoterminowego magazynu wartości lub zabezpieczenia przed inflacją. Inne czynniki to jego wyniki w czasach kryzysu, zdolność do dywersyfikacji portfela oraz brak ryzyka niewypłacalności.

Banki centralne z zaawansowanych gospodarek oraz rynków wschodzących i rozwijających się (EMDE) różnie postrzegają te czynniki. Na przykład, więcej banków centralnych z rynków EMDE wskazuje na obawy związane z systemowymi ryzykami finansowymi, sankcjami oraz przewidywaniami dotyczącymi zmian w międzynarodowym systemie monetarnym jako powody do zakupu złota.

Jednak Światowa Rada Złota zauważa „znaczącą konwergencję” w postrzeganiu złota przez banki centralne zaawansowanych gospodarek oraz EMDE.

Raport WGC:

„Podczas gdy wcześniejsze badania wykazywały duże różnice w postrzeganiu czynników takich jak efektywna dywersyfikacja portfela, wyniki w czasach kryzysu oraz wysoka płynność aktywów, w tym roku różnice te znacznie się zmniejszyły”

W ciągu ostatnich dwóch lat zakupy złota przez banki centralne były zdominowane przez banki azjatyckie, zwłaszcza Chiny, które dążyły do dywersyfikacji swoich rezerw i zmniejszenia zależności od dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej.

Jedenastu procent respondentów wskazało de-dolaryzację jako istotny czynnik wpływający na ich decyzje.

Zakupy złota przez banki centralne osiągnęły rekordowy poziom w 2022 roku, kiedy to do rezerw narodowych dodano 1082 ton metrycznych. Ta ilość została niemal osiągnięta w 2023 roku, kiedy zakupiono 1037 ton metrycznych.

Na razie 2024 rok zapowiada się podobnie do ostatnich dwóch lat, z 289,8 tonami metrycznymi zakupionymi w pierwszym kwartale roku. Trzej najwięksi nabywcy na początku roku to Turcja, Chiny i Indie.

Może Cię zainteresować:

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany