Pięć powodów dla których ludzie mogą wybrać srebro zamiast złota w 2022 roku

0 266

Większość inwestorów decyduje się na złoto, jednak jest też spora część, która inwestuje w srebro, zakładając, że w najbliższych latach zapewni im ono lepszy zwrot. Mimo, że ceny złota i srebra wykazują silną korelację, to jeden z metali w danym okresie może przewyższyć wzrostami drugi. Poniżej przedstawiamy 5 powodów, dla których srebro może okazać się lepszą inwestycją.

Cena srebra jak i złota zależy w dużej mierze od czynników takich jak pozycja dolara amerykańskiego, sytuacja geopolityczna, inflacja lub stopy procentowe. Srebro jest postrzegane jako mniej monetarne aktywo, a bardziej jako towar ze względu na jego szerokie zastosowanie w przemyśle. Srebro przoduje wśród wszystkich pierwiastków pod względem przewodności cieplnej, jak i przewodności elektrycznej, dlatego w dobie energii słonecznej i pojazdów elektrycznych jest niesamowicie ważnym metalem.

Pierwszym powodem przemawiającym za srebrem jest historyczny stosunek złota do srebra. Stosunek ten odnosi się do ilości uncji srebra potrzebnych do zakupu uncji złota i jest obliczany poprzez podzielenie ceny spot złota przez cenę srebra w danym momencie – im wyższy wskaźnik, tym więcej uncji srebra potrzebne aby zakupić uncję złota. Stosunek ten jest mocno zmienny w okresie ostatnich 30 lat, jednak średnia wskaźnika wynosi 60:1, co oznacza, że jeżeli stosunek jest powyżej 60:1, to srebro wydaje się lepszym zakupem. W 2020 roku stosunek ten wynosił ponad 120:1 po czym srebro przewyższało złoto w ciągu następnych 12 miesięcy z dużą marżą. Obecnie stosunek ten wynosi 87:1, co nadal wskazuje na srebro jako lepszy zakup. Jeżeli stosunek spadnie poniżej 60:1 to może być to dobry moment na sprzedaż srebra w celu zakupu złota.

Kolejnym argumentem przemawiającym za srebrem jest większa zmienność. Często inwestorzy wybierają aktywa, które poruszają się szybciej niż złoto – właśnie takie jest srebro i może ono stwarzać okazję do lepszych wyników. Jest tak ze względu na fakt, że rynek srebra jest o wiele mniejszym rynkiem niż rynek złota, przez co jest bardziej niestabilny i w okresie hossy może przynosić większe zyski. Średnia zmienność srebra jest prawie dwukrotnie wyższa niż zmienność złota, a dokładnie wynoszą one kolejno 31% i 15,8%. Większa zmienność oznacza również więcej inwestorów krótkoterminowych z większym apetytem na ryzyko.

Następny powód to niższe naziemne zapasy. Mimo, że zapasy złota szacuje się na około 200 000 ton, a srebra na 2 000 000 ton, to w przeliczeniu na dolara amerykańskiego jeżeli chodzi o złoto jest to 11,9 biliona dolarów amerykańskich, a srebro 1,4 biliona dolarów. Należy też uwzględnić fakt, że około 40% srebra jest w zastosowaniach przemysłowych i 40% w biżuterii, ozdobach dekoracyjnych itp., a tylko 20% kruszcu jest o charakterze inwestycyjnym. Dlatego w przypadku rosnącego popytu przemysłowego na srebro w kolejnych latach, moglibyśmy zauważyć deficyt w podaży srebra, co mogłoby skutkować gwałtownym wzrostem jego ceny.

Srebro ma najwięcej zastosowań przemysłowych ze wszystkich metali. To kolejny powód przemawiający za jego przewagą inwestycyjną. Ma unikalne właściwości, których inne metale nie mają, co sprawia, że jest niezastąpione w przemyśle. Jest stosowane w medycynie, motoryzacji, do produkcji substancji chemicznych, paneli słonecznych i w wielu innych sektorach. Prawie każdy komputer, telefon, samochód i urządzenia elektryczne zawierają srebro. Panele fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne również potrzebują srebra i z pewnością będą wymagały więcej kruszcu w przyszłych latach.

Jako ostatni powód, odrębnie należy wymienić zapotrzebowanie na rynku pojazdów elektrycznych. W niedalekiej przyszłości popyt na pojazdy elektryczne ma gwałtownie wzrosnąć, co w dużej mierze przyniesie korzyści popytowi na srebro. Szacuje się, że popyt w sektorze pojazdów elektrycznych wzrośnie do ponad 90 milionów uncji srebra każdego roku do 2025 – to prawie 10% całkowitego zapotrzebowania rynku srebra w danym roku. Biorąc pod uwagę podaż srebra z kopalń jest bardzo ograniczona, to rynek pojazdów elektrycznych może wystarczyć by powodować stały deficyt podaży srebra.

W miarę rozwoju świata w stronę mniejszej emisji zanieczyszczeń i dążeniu do przejścia na urządzenia elektryczne, srebro będzie w przyszłości odgrywać większą rolę niż złoto, a zapotrzebowanie na obecnie drugi najpopularniejszy metal świata będzie znacznie większy niż do tej pory.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany