Metoda odzysku metali szlachetnych „GAME”

0 78

Grupa badawcza powołana przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych opracowuje metodę opartą na technologii wykorzystania rozpuszczalników wspomaganych gazem do łatwiejszego pozyskiwania metali szlachetnych ze zużytej elektroniki.

Projekt badawczo-rozwojowy w Virginia Tech został sfinansowany przez Instytut REMADE i nosi nazwę „”Low-Concentration Metal Recovery from Complex Streams Using Gas-Assisted Microflow Solvent Extraction (GAME)”. Badania trwają i są prowadzone przez Wencai Zhang, adiunkta w Departamencie Inżynierii Górnictwa i Minerałów oraz Aaron Noble – profesora nadzwyczajnego w tym samym departamencie.

Wencai Zhang mówi, że badania mają na celu ułatwienie i zwiększenie opłacalności odzyskiwania metali szlachetnych z komputerów osobistych:

„Płytki drukowane (PCB) znajdujące się w komputerach osobistych, które osiągnęły koniec życia, są jednym z najbardziej obiecujących źródeł złota i srebra”
„Musimy zrobić wszystko, aby ułatwić i obniżyć koszty odzyskiwania tych krytycznych minerałów i umożliwić producentom ich ponowne wykorzystanie”.

Dyrektor technologiczny REMADE, Magdi Azer, powiedział, że licencja technologiczna jest kolejnym kamieniem milowym dla partnerstwa publiczno-prywatnego, które dąży do zwiększenia ponownego wykorzystania, regeneracji, recyklingu i odzysku czterech energochłonnych materiałów: metali, polimerów/plastików, włókien/papieru oraz e-odpadów.

Magdi Azer – dyrektor technologiczny REMADE

„REMADE selektywnie finansuje projekty badawczo-rozwojowe, które mają największy potencjał w zakresie redukcji zużycia energii, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia surowców lub materiałów pierwotnych oraz zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów wtórnych”
„Ten konkretny projekt badawczo-rozwojowy jest w stanie opracować technologie zwiększające odzysk metali szlachetnych z e-odpadów, zapewniając cenne zasoby dla firm elektronicznych z siedzibą w USA i innych amerykańskich producentów, a w rezultacie zwiększając odporność amerykańskiego łańcucha dostaw i zmniejszając zależność narodu od minerałów z innych krajów”.

Typowe płyty główne do komputerów PC zawierają 566 części na milion (ppm) złota i 639 ppm srebra – z których jedno, złoto, jest o rząd wielkości większe niż typowe gatunki rudy ekonomicznej.

Szczegóły innowacji technologicznej, która obejmuje zarówno konfigurację sprzętu, jak i proces, są przedmiotem zgłoszenia patentowego, a zatem są poufne. Wszystkie zastrzeżone zalety procesu sprawiają, że odzyskiwanie metali szlachetnych z różnych odpadów elektronicznych przeznaczonych na składowiska jest bardziej opłacalne. Licencja na własność intelektualną została udzielona wyłącznie firmie Phinix, LLC.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany