Dlaczego złoto jest tak korzystną inwestycją?

0 46

Ludzie prowadzą inwestycje w złoto od wieków i jak widać to nie ustępuje. Ze względu na to, że jest to rzadki towar, cenny, trwały i przenośny ludzkość cały czas jest chętna być w posiadaniu tego kruszcu. Może być wykorzystywane jako waluta, inwestycja i biżuteria. Jest kilka głównych korzyści płynących z inwestowania w złoto, przedstawiamy je poniżej.

Przede wszystkim złoto jest bardzo dobrym narzędziem dywersyfikacji. Na jego cenę prawdopodobnie nie wpłynie presja inflacyjna, dlatego jest dobrym zabezpieczeniem przed nią. W okresach zawirowań gospodarczych żółty metal radził sobie zawsze lepiej niż inne aktywa inwestycyjne, takie jak akcje czy obligacje. Złoto nie podlega polityce pieniężnej takiej jak waluty papierowe, a jego sprzedaż jest łatwa ponieważ jest przenośne i płynne.

Jak już wspomnieliśmy, złoto jest dobrym zabezpieczeniem przed inflacją. Wraz ze wzrostem cen towarów i usług spada siła nabywcza waluty – to powoduje spadek wartości inwestycji wyrażanych w walutach fiducjarnych, takich jak akcje czy obligacje. Złoto ma tendencję do poruszania się w przeciwnym kierunku niż aktywa papierowe, dlatego jest ciekawym narzędziem do ochrony przed inflacją.

Wśród korzyści należy wymienić to, że złoto to bezpieczne aktywo, ponieważ: służy jako magazyn – można je zachować i gromadzić; jest bardzo płynne – można je łatwo wymienić na gotówkę lub inne aktywa; ma bogatą i długą historię między innymi bycia akceptowanym jako waluta globalna. Te trzy czynniki świadczą o ogromnej korzyści płynącej z posiadania tego metalu.

Złoto w wielu krajach jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych długoterminowe zyski kapitałowe z inwestycji w złoto są opodatkowane według niższej stawki niż inne rodzaje dochodów. Może to mieć duży wpływ na ogólny zwrot z inwestycji, korzyść przede wszystkim dla tych, którzy chcą minimalizować swoje zobowiązania podatkowe.

Jak widać, korzyści płynące ze złota są różnorodne i każdego powinny w jakiś sposób zachęcić do inwestycji. Do tego wszystkiego należy wspomnieć, że dobrze przechowywane złoto się nie niszczy ani nie starzeje, więc jest trwałe. Podsumowując, żółty metal jest płynny, trwały, wszechstronny, bezpieczny i rzadki, to solidne fundamenty pod analizę i rozważania jego zakupu. Złoto powinno być na radarze tych, którzy pragną zdywersyfikować swoje pozycje oraz uchronić się przed potencjalnym ryzykiem spadków.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany