Yamana Gold ogłasza wyższe zyski za IQ 2022

0 42

Z powodu wzrostu produkcji złota w I kwartale 2022 roku Yamana odnotowuje wyższy kwartalny dochód netto.

Yamana Gold Inc. to kanadyjska firma, która posiada i prowadzi kopalnie złota, srebra i miedzi w Kanadzie, Chile, Brazylii i Argentynie. Firma z siedzibą w Toronto została założona w 1994 r. i jest notowana na giełdzie w Toronto od 1995 r., nowojorskiej od 2007 r. i londyńskiej od 2020 r.

Yamana Gold (TSX: YRI) ogłosiła wczoraj, że w I kwartale 2022 r. firma wyprodukowała 238 617 uncji złota, co stanowi wzrost w porównaniu z I kwartałem 2021 r. (231 988 uncji).

Firma poinformowała, że ​​kwartalna produkcja złota wzrosła rok do roku dzięki wysokiej produkcji złota i wyjątkowym wynikom Cerro Moro (kopalnia złota w Argentynie), który wyprodukowała 44 801 uncji złota, co stanowi wzrost o 27% rok do roku.

Yamana dodała, że jego kwartalna produkcja złota w wysokości 210 533 uncji (I kw. 2021: 201 117) przekroczyła plan, po znakomitych wynikach Jacobiny (kopalnia złota w Brazylii) z 47 124 uncji, El Peñón (kopalnia złota w Chile) z 41 330 uncji i Cerro Moro z 25 254 uncjami.

Produkcja srebra w I kwartale 2022 r. w wysokości 2 198 669 uncji przekroczyła plan, po wyjątkowych wynikach Cerro Moro.

Yamana zauważyła również, że całkowity koszt sprzedaży, koszty gotówkowe i AISC w pierwszym kwartale 2022 r. wynosiły odpowiednio 1212 USD, 734 USD i 1084 USD za uncję złota, dodając, że całkowity koszt sprzedaży i AISC były niższe niż planowano, mimo że pierwszy kwartał był najniższym planowanym kwartałem produkcji w całym roku.

„Wyjątkowe wyniki produkcyjne, w połączeniu z niskimi wynikami kosztowymi, stanowiły podstawę silnego generowania przepływów pieniężnych, w tym przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 151,7 mln USD oraz przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przed zmianą netto kapitału obrotowego w wysokości 197,3 mln USD, która wzrosła o 7,6% w roku -na przestrzeni roku” – podała firma w oświadczeniu.

Spółka wskazała, że ​​spodziewa się wzrostu wolnych przepływów pieniężnych z kwartału na kwartał, przy czym najsilniejsze generowanie wolnych przepływów oczekuje się w drugiej połowie roku, a w szczególności w czwartym kwartale, co ma skutkować stałym wzrostem sald środków pieniężnych w ciągu roku.

Co ważne, firma dodała, że ​​jej zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 57,8 mln USD (I kw. 2021: 54,7 mln) lub 0,06 USD na akcję podstawowy i rozwodniony, podczas gdy skorygowany zysk netto wyniósł 83,6 mln USD (I kw. 2021: 68,8 mln) lub 0,09 USD na akcję podstawowy i rozwodniony .

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany