Wydobycie złota – jak wygląda jego proces?

0 448

Wydobycie złota – jak wygląda jego proces?

Widząc ludzi w kaskach, pracujących pod ziemią, zastanawiamy się nad  tym, jak wydobywa się złoto. Wydobycie rudy to tylko jeden etap w długim i złożonym procesie wydobycia złota. Na długo przed wydobyciem prowadzone są poszukiwania w celu znalezienia rudy złotonośnej w komercyjnie opłacalnych stężeniach. Konieczne jest również przeprowadzenie planów zagospodarowania, jak i sposobu efektywnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego wydobywania i przetwarzania rudy. Najczęściej mija od 10 do 20 lat, zanim kopalnia złota jest gotowa do produkcji materiału, który można rafinować.

Eksploracja Kopalni Złota

Odkrywanie i rozpoznawanie terenu potencjalnej kopalni złota jest trudne i złożone i zajmuje do 10 lat. Wymaga to znacznych nakładów środków finansowych, czasu i wiedzy z takich dziedzin jak geografia, geologia, chemia i inżynieria. 

Okazuje się, że prawdopodobieństwo odkrycia miejsca o potencjale kopalnianym jest bardzo niskie. Niespełna 0,1% poszukiwanych lokalizacji prowadzi do powstania produktywnej kopalni, a tylko 10% światowych złóż złota zawiera wystarczającą ilość złota, aby uzasadnić dalszy rozwój.

Następnie po ustaleniu podstawowych faktów dotyczących lokalnej geologii i potencjalnie opłacalnego złoża, można przeprowadzić modelowanie złoża rudy i ocenić jego wykonalność.

Etap drugi – Rozwój Kopalni Złota

Rozwój kopalni złota to drugi etap w procesie wydobycia złota. Planowanie i budowa kopalni oraz infrastruktury towarzyszącej, to filary obejmujące ten kolejny, trwający do pięciu lat, proces. Przed rozpoczęciem budowy, firmy górnicze muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia i licencje, co zajmuje na ogół kilka lat, chociaż różni się znacznie w zależności od lokalizacji.

Budowa nie może ograniczać się do samej kopalni. Oprócz potencjalnej zdolności przerobowej, firmy górnicze często budują na miejscu infrastrukturę i modyfikują teren, aby zaspokoić potrzeby logistyczne i operacyjne, a także dobrobyt pracowników i społeczności. Rozwój ten zapewnia długoterminowe wsparcie lokalnym mieszkańcom sprawiając, że wydobycie złota staje się istotnym elementem wspierającym rozwój gospodarczy.

Wydobycie złota

Etap eksploatacji wydobycia złota to produktywne życie kopalni trwające od 10 do 30 lat, podczas którego ruda jest wydobywana i przetwarzana na złoto. Przetwarzanie polega na przekształceniu skały i rudy w metaliczny stop o znacznej czystości – znany jako doré, zawierający zazwyczaj 60-90% złota.

W trakcie eksploatacji (na którą składa się wiercenie, wysadzanie, miażdżenie), wiele czynników, takich jak cena złota lub koszty nakładów ma wpływ na to, które obszary złoża rudy zostaną uznane za opłacalne (ekonomiczne) do wydobycia. W okresach wyższych cen wydobycie rudy niskiej jakości jest opłacalne, gdyż wyższe ceny zrekompensują zwiększone koszty wydobycia i przemiału dużych ilości rudy. Gdy ceny są niższe lub koszty rosną, wydobycie i przeróbka wyższej jakości rudy są opłacalne. W miarę zmiany warunków rynkowych i pojawiania się nowych informacji technicznych, plan wydobycia rud z kopalni jest regularnie poddawany ponownej ocenie.

Zamknięcie kopalni złota i rehabilitacja

Gdy zapasy złota w kopalni zostaną wyczerpane lub pozostałe złoże staje się nieopłacalne dla wydobycia, prace skupiają się wówczas na jej likwidacji, demontażu i rekultywacji terenu, na którym się znajdowała (od 1 do 5 lat). Podziemne tunele są stabilizowane, a wejścia zamknięte. Rehabilitacja oznacza proces przywracania gruntów, na których odbywał się proces wydobycia złota do stanu pierwotnego lub do innego uzgodnionego przeznaczenia.

W tym czasie ziemia zostaje zrekultywowana, oczyszczona i zrewitalizowana. Firma wydobywcza pracuje nad tym, aby rekultywacja kopalni złota i powrót do stabilności środowiskowej zakończyły się sukcesem.

Zamknięcie kopalni złota to skomplikowane zadanie. Przez długi czas po zamknięciu kopalni firma wydobywcza jest zobowiązana do monitorowania kopalni.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany