Stany Zjednoczone i Europa mają wystarczająco dużo złota na standard złota

0 19

Stany Zjednoczone i Europa mają wystarczająco dużo złota do powrotu do standardu złota – uważa Larry White.

Stany Zjednoczone i Europa mają wystarczająco dużo złota, aby powrócić do klasycznego standardu złota, powiedział Lawrence (Larry) White, profesor ekonomii na Uniwersytecie George’a Masona. Wyjaśnił dalej, że standard złota może działać w dzisiejszym świecie.

White jest ekspertem od standardu złota i wolnej bankowości. W przyszłym roku ma wydać nową książkę Better Money: Gold, Fiat czy Bitcoin?

Różne rodzaje złotego standardu

White wyjaśnił, że w historii Stanów Zjednoczonych istniały trzy rodzaje standardu złota: klasyczny standard złota przed I wojną światową, międzywojenny standard złota i powojenny system z Bretton Woods. Zaznaczył, że choć klasyczny standard złota jest samoregulujący, stabilny i nie wymaga banku centralnego, dwa ostatnie reżimy mają problemy z utrzymaniem powiązania ze złotem.

„Klasyczny standard złota był systemem samoregulującym się”, powiedział White.

„Podczas I wojny światowej wszystkie główne narody odeszły od standardu złota, z częściowym wyjątkiem USA, i tak naprawdę nie wznowiły go w staromodny sposób. W okresie międzywojennym panował bardzo chaotyczna mieszanka, niektóre krajów się rozwijały, niektóre kraje odchodziły od standardu złota… więc nie był to niczyj pomysł na automatycznie funkcjonujący standard złota”.

System z Bretton Woods powiązał główne waluty z dolarem amerykańskim, który sam był powiązany ze złotem po 35 dolarów za uncję. White nazwał Bretton Woods „bardzo osłabionym standardem złota”.

Natomiast w klasycznym standardzie złota White powiedział, że:

„Pieniądze przepływałyby do kraju i z niego by wypływały i nie byłyby centralnie kontrolowane. Napływałyby, gdyby był większy popyt lub jeśli produkcja złota byłaby większa”.

Polityka pieniężna

Ekonomiści keynesiści generalnie uważają, że podczas recesji bank centralny powinien „drukować pieniądze”, aby ratować gospodarkę. W szczególności bankierzy centralni bronili luźnej polityki pieniężnej w odpowiedzi na blokady COVID-19.

Ponieważ pieniądz jest powiązany ze złotem w ramach standardu złota, banki centralne nie byłyby w stanie drukować pieniędzy podczas recesji.

White odpowiedział na te obawy:

„Celem standardu złota jest ograniczenie dodruku pieniędzy… Jeśli chodzi o pandemię, tak długo, jak masz system bankowy, który jest w stanie emitować więcej zobowiązań denominowanych i wymienialnych na złoto, wtedy zrobią to, gdy ze strony społeczeństwa będzie większe zapotrzebowanie na gromadzenie pieniędzy”.

Dodał, że banki centralne nie są w takim systemie potrzebne.

„Jedną z największych zalet standardu złota jest to, że może on działać poprzez siły rynkowe. Nie potrzebujemy banku centralnego. Nie potrzebujemy żadnego centralnego planisty na rynku sald pieniężnych lub na rynkach finansowych. „

Czy wystarczy złota?

Klasyczny standard złota wymaga, aby każdy dolar w obiegu był zabezpieczony złotem. Niektórzy analitycy twierdzą, że powrót do standardu złota jest niemożliwy, ponieważ złota jest za mało.

White sprzeciwia się tej tezie:

„Myślę, że system ułamkowego złota zadziała” – powiedział.

„Zadziałało to w klasycznym okresie standardu złota. Banki nie miały 100-procentowej rezerwy wymaganej… A jednak ostrożność dyktowała, że ​​posiadają wystarczającą ilość złota, aby faktycznie spełnić żądania umorzenia, które są na nich nałożone”.

White powiedział, że Stany Zjednoczone i Europa mają wystarczające rezerwy złota, aby powrócić do standardu złota.

Ostrzegł jednak, że chociaż standard złota jest ekonomicznie wykonalny, może nie być politycznie praktyczny.

„Nie jestem pewien, czy jest to politycznie wykonalne, z pewnością nie ma na to głosów” – powiedział.
„… Ale system bankowy [w standardzie złota] mógłby wyglądać bardzo podobnie jak dzisiaj. Zwykli użytkownicy kont czekowych i waluty papierowej działaliby bardzo podobnie. Jest to z pewnością zgodne ze wszystkimi najnowszymi technologiami płatności, płatności online, płatności telefoniczne. To wszystko może być denominowane w roszczeniach do złota”.Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany