Przewodnik po rynku złota – część III

0 83

WYDOBYCIE ZŁOTA

Wydobycie złota odnosi się do procesu wydobywania złota z ziemi. Istnieje kilka metod wydobywania złota z ziemi, w tym wydobycie, płukanie, śluzowanie, pogłębianie, wydobycie skał twardych i wydobycie produktów ubocznych. Chociaż trudno jest określić dokładną datę powstania wydobycia złota, niektóre ustalenia wskazują, że mogło ono sięgać co najmniej 7000 lat temu.

Obecnie Barrick Gold, Goldcorp, Newmont Mining, Newcrest Mining i AngloGold Ashanti należą do największych światowych firm wydobywających złoto pod względem kapitalizacji rynkowej.

Dominującymi światowymi producentami złota są RPA, Australia, Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada, Peru i nie tylko.

CZYM JEST ŚWIATOWA RADA ZŁOTA ?

Założona w 1987 roku, World Gold Council (znana również jako WGC) jest organizacją rozwoju rynku dla przemysłu złota, odpowiedzialną za stymulowanie popytu, opracowywanie innowacyjnych zastosowań złota i wprowadzanie nowych produktów na rynek. Do członków WGC z siedzibą w Wielkiej Brytanii należą duże firmy wydobywające złoto. Obecnie jest 17 członków, w tym Agnico Eagle, Barrick Gold, Goldcorp, China Gold, Kinross, Franco Nevada, Silver Wheaton, Yamana Gold i inni.

CO TO JEST LBMA?

London Bullion Market Association (LBMA) z siedzibą w Londynie jest międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym, które reprezentuje rynki metali szlachetnych, w tym złota, srebra, platyny i palladu. Jej obecni członkowie to 140 firm składających się z rafinerii, wytwórców, handlowców itp. LBMA odpowiada za ustalanie cen referencyjnych dla złota i srebra oraz PGM. W przypadku przemysłu rafineryjnego LBMA odpowiada również za publikację Good Delivery List, która jest powszechnie uznawana za wzorzec wzorcowy dla jakości sztabek złota i srebra na całym świecie.

CO TO JEST SPDR Gold Shares ?

SPDR Gold Shares – powszechnie znany jako GLD – jest największym na świecie funduszem giełdowym opartym na złocie. Zarządzany i sprzedawany przez State Street Global Advisors, wyceniany na ponad 40 miliardów dolarów w lipcu 2016 r. Został uruchomiony w listopadzie 2004 r. i był pierwotnie notowany na nowojorskiej giełdzie pod nazwą streetTRACKS Gold Shares. Jej nazwa została zmieniona na SPDR Gold Shares w maju 2008 roku i jest notowana na NYSE Arca od grudnia 2007 roku. Jest również notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu, Giełdzie Papierów Wartościowych w Singapurze i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio.

JAK BANKI CENTRALNE WPŁYWAJĄ NA CENĘ ZŁOTA?

Bank centralny to bank narodowy, który wdraża politykę pieniężną i emituje walutę dla swojego kraju. Świadczy również usługi finansowe i bankowe dla rządowego i komercyjnego systemu bankowego swojego kraju. Oznacza to, że bank centralny może wpływać na podaż pieniądza w swoim kraju, aby w razie potrzeby stymulować gospodarkę. Rezerwa Federalna jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Europa ma Europejski Bank Centralny (EBC). Inne banki centralne to między innymi Bank Japonii, Bank Anglii, Ludowy Bank Chin, Deutsche Bundesbank w Niemczech. Banki centralne są również odpowiedzialne za zarządzanie rezerwami swojego kraju, w tym rezerwami walutowymi, na które składają się zagraniczne banknoty, zagraniczne depozyty bankowe, zagraniczne bony skarbowe, krótko- i długoterminowe zagraniczne papiery wartościowe rządów, rezerwy złota, specjalne prawa ciągnienia i Międzynarodowy Fundusz Walutowy Pozycje rezerwowe funduszu.

CO PORUSZA RYNKIEM ZŁOTA?

Chociaż złoto jest jednym z najlepszych rynków towarowych, zaraz za ropą naftową, jego akcja cenowa nie odzwierciedla tradycyjnych fundamentów podaży i popytu. Cena większości towarów jest zwykle określana przez poziom zapasów i oczekiwany popyt. Ceny rosną, gdy zapasy są niskie, a popyt wysoki; jednak na ceny złota większy wpływ mają stopy procentowe i wahania kursów walut. Wielu analityków zauważa, że ​​ze względu na rzeczywistą wartość złota jest ono postrzegane bardziej jako waluta niż towar, co jest jednym z powodów, dla których złoto jest określane jako metal monetarny. Złoto jest silnie odwrotnie skorelowane z dolarem amerykańskim i rentownością obligacji. Kiedy dolar amerykański spada wraz ze stopami procentowymi, złoto rośnie. Złoto jest bardziej napędzane przez sentyment niż tradycyjne fundamenty.

W JAKI SPOSÓB STOPY PROCENTOWE WPŁYWAJĄ NA CENĘ ZŁOTA?

Najprościej mówiąc, stopy procentowe reprezentują koszt pożyczania pieniędzy. Im niższe oprocentowanie, tym taniej można pożyczyć pieniądze w walucie tego kraju. Stawki mają wpływ na wzrost gospodarczy. Stopy procentowe są ważnym narzędziem dla bankierów centralnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki pieniężnej. Bank centralny może obniżyć stopy procentowe w celu pobudzenia gospodarki, umożliwiając większej liczbie osób pożyczanie pieniędzy, a tym samym zwiększając inwestycje i konsumpcję. Niskie stopy procentowe osłabiają krajową walutę i obniżają rentowność obligacji, oba są pozytywnymi czynnikami dla cen złota.

CO TO JEST LUZOWANIE ILOŚCIOWE?

Luzowanie ilościowe jest narzędziem polityki pieniężnej używanym przez bankierów centralnych w odpowiedzi na kryzys finansowy z 2008 roku. Narzędzie to zostało po raz pierwszy użyte w Japonii, ale stało się powszechnie używanym terminem – QE – po tym, jak były przewodniczący Rezerwy Federalnej Ben Bernanke wprowadził tę koncepcję w USA w odpowiedzi na upadek dużego banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Bernanke wykupił złe długi od innych dużych banków komercyjnych, aby zapobiec ich niewypłacalności, jednocześnie zwiększając podaż pieniądza. Od tego czasu inne banki centralne wdrożyły to narzędzie, w tym Europejski Bank Centralny i Bank Japonii.

QE niesie ze sobą ryzyko, w tym wzrost inflacji, jeśli tworzonych jest zbyt dużo pieniędzy na zakup aktywów, lub może zawieść, jeśli pieniądze dostarczane przez banki centralne bankom komercyjnym nie spływają do przedsiębiorstw lub przeciętnego konsumenta.

CO TO JEST BEZPIECZNA PRZYSTAŃ?

Od starożytnego Egiptu złoto było uważane za magazyn bogactwa. Historycznie, pomimo swojej zmienności, złoto tradycyjnie radzi sobie dobrze w okresach zawirowań finansowych lub słabości gospodarczej. Aby pomóc ustabilizować gospodarkę, bank centralny luzuje swoją politykę monetarną lub rząd wprowadzi inicjatywę fiskalną, środki te mogą wpłynąć na walutę narodową i ostatecznie zwiększyć krajowy popyt na złoto. Inwestorzy kupują złoto, gdy tracą zaufanie do swojej waluty.

KIEDY ZŁOTO ZOSTAŁO UŻYTE JAKO WALUTA?

Złoto ma długą historię bycia metalem monetarnym i magazynem wartości. Archeolodzy znaleźli dowody na to, że złote monety zostały po raz pierwszy wybite na polecenie króla Krezusa z Lidii – części dzisiejszej Turcji, około 550 roku p.n.e. Kawałki metalu były znane jako „elektrum”.

JAKIE SĄ NAJPOPULARNIEJSZE ZŁOTE MONETY?

Każda większa mennica produkuje własne złote monety bulionowe i są one niezwykle popularne wśród inwestorów, którzy chcą posiadać fizyczny metal. Chociaż tylko mennice rządowe mogą produkować złote monety o pieniężnej wartości nominalnej; jednak wartość nominalna jest znacznie poniżej wartości wewnętrznej monety. Oprócz mennic rządowych istnieje wiele prywatnych mennic, które produkują podobne produkty zwane złotymi krążkami.

Ze wszystkich mennic rządowych tylko złota moneta Krugerrand z RPA nie ma nominału, a jej wartość jest całkowicie oparta na globalnej cenie złota.

Oto pięć najlepszych obecnie dostępnych złotych monet.

Krugerrand z RPA

Amerykański orzeł

Kanadyjski liść klonu

Monety Filharmonii Wiedeńskiej

Brytyjska moneta Britannia

KIEDY CENA ZŁOTA JEST NAJWIĘKSZA ?

Przewidywanie kolejnego dużego wzrostu złota może być trudne, ponieważ jest on silnie napędzany sentymentem. Złoto radzi sobie dobrze w okresie wysokiej niepewności, zmieniającego się środowiska inflacyjnego oraz w okresach deprecjacji waluty; jednak historycznie na rynku złota występowały okresy wysokiej i niskiej sezonowości. Historycznie najmocniejszym miesiącem złota jest wrzesień. Wielu zachodnich jubilerów zaczyna w tym czasie budować swoje zapasy złota, aby przygotować się do świątecznego sezonu. Następnym najsilniejszym miesiącem jest styczeń, w którym tradycyjnie przed Księżycowym Nowym Rokiem tradycyjnie obserwuje się duże zakupy wśród narodów wschodnich. Historycznie najgorszy miesiąc to marzec, kwiecień, a potem czerwiec.

Część III jest ostatnią w tym cyklu. Wszystkie 3 części „Przewodnika po rynku złota” tworzą całość podstawowych informacji dla sympatyków tego szlachetnego metalu.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany