Produkcja złota zanieczyszcza powietrze pięć razy bardziej niż wydobycie bitcoina

0 91

Produkcja czegoś prawie zawsze wiąże się z jakimś zanieczyszczaniem środowiska. Tak samo jest w przypadku produkcji złota czy bitcoina. Z pozoru na pewno większości osób wydawałoby się, że dla środowiska bardziej szkodliwe jest wydobywanie bitcoina niż złota, prawda jest jednak nieco inna.

Wygląda na to, że globalna kampania przeciwko Bitcoinowi koncentruje się na jego prawdopodobnym wpływie na globalne ocieplenie. Do kopania Bitcoina potrzebujesz wyspecjalizowanych kopaczy ASIC, którzy zużywają średnio około 3 kWh energii. Chodzi o dwa czajniki elektryczne lub jeden średniej wielkości grzejnik elektryczny. Koparka Bitcoin działa w tym tempie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a przez ponad rok jeden, nowoczesny górnik tej wielkości może wydobyć około 0,16 BTC lub około 4700 USD przy obecnej cenie. Nie uwzględnia to jednak kosztów energii elektrycznej potrzebnej do obsługi koparki. Po uwzględnieniu kosztów energii elektrycznej przy średniej cenie 0,12 USD kWh zysk spada do zaledwie 1500 USD. Firmy mające bezpośrednie powiązania z wytwarzaniem energii mogą wydobywać bitcoiny po znacznie niższych kosztach za KW, a zatem większość wydobycia odbywa się za pośrednictwem firm wydobywczych, takich jak Riot Blockchain, Hut8 i Marathon. Kilka z tych firm jest częścią Rady Wydobywczej Bitcoinów, która na początku tego roku opublikowała raport wskazujący, że ponad 58% wydobycia Bitcoinów wykorzystuje energię odnawialną. Zakładając, że pozostałe 42% jest wydobywane przy użyciu gazu ziemnego, elektrownie równałyby się mniej więcej 23 megatonom dwutlenku węgla uwalnianym do atmosfery każdego roku.

Złoto z kolei uwalnia 100 megaton CO2 rocznie, to ponad pięciokrotność ilości związanej z Bitcoinem. Dodatkowo istnieje bezpośredni związek pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a wydobyciem złota. Z każdej wyprodukowanej uncji złota powstaje ponad 1 tona CO2. Produkcja złota powoduje marnotrawstwo CO2 jako bezpośredni wynik procesu produkcyjnego. Bitcoin ma jednak tylko pośredni związek z emisją gazów cieplarnianych.

Gdyby Bitcoin przeniósł się na 100% odnawialne źródła energii w celu zaopatrzenia w energię elektryczną, byłby to najczystsza forma produkcji waluty. Żadna inna waluta nigdy nie miała bezpośredniej korelacji między energią a podażą pieniądza. W żadnym sensie nie ma odpadów w wydobyciu Bitcoina. Bitcoin jest bliski 100% wydajności w generowaniu podaży pieniądza. Złoto, ani żadna waluta fiducjarna nie może zbliżyć się do takiego poziomu.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany