MFW ostrzega przed globalną recesją

0 110

MFW ostrzega, że ​​„świat może wkrótce balansować na krawędzi globalnej recesji”, ponieważ obniżają się perspektywy wzrostu

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydaje poważne ostrzeżenie przed recesją, ponieważ przewiduje wolniejszy wzrost w tym i przyszłym roku, zgodnie z najnowszymi prognozami World Economic Outlook.

Przewiduje się, że globalny wzrost spowolni do 3,2% w 2021 r., czyli o 0,4 punktu procentowego mniej niż w kwietniu, poinformował we wtorek MFW.

„Globalna produkcja skurczyła się w drugim kwartale tego roku z powodu spadków w Chinach i Rosji, podczas gdy wydatki konsumentów w USA były niższe od oczekiwań. Kilka wstrząsów uderzyło w światową gospodarkę już osłabioną przez pandemię: wyższa niż oczekiwano inflacja na całym świecie – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i głównych gospodarkach europejskich – powodując zaostrzenie warunków finansowych; gorsze niż przewidywano spowolnienie w Chinach, odzwierciedlające wybuchy i blokady COVID19; oraz dalsze negatywne skutki wojny na Ukrainie” – czytamy w World Economic Outlook.

Priorytetem numer jeden jest okiełznanie inflacji. Ale to może prowadzić do realnych kosztów ekonomicznych, w tym globalnej recesji.

„Ryzyko dla perspektyw jest w przeważającej mierze przechylone w dół. Wojna na Ukrainie może doprowadzić do nagłego zatrzymania importu europejskiego gazu z Rosji; inflacja może być trudniejsza do obniżenia niż oczekiwano, jeśli rynki pracy są bardziej napięte niż oczekiwano lub oczekiwania inflacyjne zakotwiczone; zaostrzone globalne warunki finansowe mogą wywołać problemy z zadłużeniem w gospodarkach wschodzących i rozwijających się” – dodano w raporcie.

„Prawdopodobny alternatywny scenariusz, w którym ryzyko się zmaterializuje, inflacja dalej wzrośnie, a globalny wzrost spadnie do około 2,6 procent i 2,0 procent odpowiednio w 2022 i 2023 roku, umieściłby wzrost w najniższych 10 procentach wyników od 1970 roku”.

Według prognoz inflacja będzie miała największy wpływ na światową gospodarkę w 2023 roku.

„Przewiduje się, że globalna inflacja… w tym roku osiągnie 6,6 procent w gospodarkach rozwiniętych i 9,5 procent w gospodarkach wschodzących i rozwijających się – korekty w górę odpowiednio o 0,9 i 0,8 punktu procentowego. wzrost o zaledwie 2,9 proc. – zauważył MFW.

Mimo że nadal oczekuje się dodatniego wzrostu gospodarczego, przyszłość pozostaje niepewna i wysoce zależna od reakcji różnych gospodarek na zaostrzenie polityki pieniężnej.

„Perspektywy znacznie pogorszyły się od kwietnia. Świat może wkrótce balansować na krawędzi globalnej recesji, zaledwie dwa lata po ostatniej”, powiedział główny ekonomista MFW Pierre-Olivier Gourinchas w poście na blogu opublikowanym w tym samym czasie.

Istnieje obawa, że ​​ryzyka wymienione przez MFW w kwietniu materializują się. Należą do nich nagłe zatrzymanie europejskich przepływów gazu z Rosji, nieustannie wysoka inflacja odkotwiczająca przyszłe oczekiwania cenowe, gwałtowny wzrost zadłużenia z powodu zaostrzonej polityki monetarnej, ponowne wybuchy COVID, rosnące zagrożenia związane z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i fragmentacją geopolityczną.

Patrząc na perspektywy w poszczególnych krajach, obniżenie ratingu MFW do ekspansji w USA było jednym z największych. Oczekuje się teraz, że Stany Zjednoczone wzrosną o 2,3%, czyli o 1,4 punktu procentowego mniej niż prognoza z kwietnia.

MFW zauważył, że ryzyko recesji będzie najwyższe w 2023 r., powołując się na najniższy wzrost i spadające oszczędności gospodarstw domowych.

„Na przykład, zgodnie z najnowszymi prognozami, w czwartym kwartale 2023 r. w Stanach Zjednoczonych realny wzrost PKB wyniesie zaledwie 0,6 proc. w ujęciu rok do roku, co sprawi, że uniknięcie recesji będzie coraz trudniejsze”, powiedział MFW.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany