Import złota do Indii podskoczył dwukrotnie w okresie kwiecień-grudzień 2021r.

0 42

Import złota w Indiach, który wpływa na deficyt rachunków obrotów bieżących, wzrósł ponad dwukrotnie – do 38 mld USD w okresie kwiecień-grudzień 2021r., powodem jak wynika z danych ministerstwa handlu jest zwiększony popyt.

Jeszcze rok wcześniej tj. 2020r. w okresie kwiecień-grudzień import złota w Indiach wyniósł 16,78 mld USD. W grudniu 2021 roku import metalu szlachetnego wzrósł do 4,8 mld USD z 4,5 mld USD analogicznego okresu 2020 roku. Gwałtowny import złota w ciągu tych 9-ciu miesięcy przyczynił się do pogłębienia deficytu handlowego z 61,38 mld USD do 142,44 mld USD. Podobne zachowanie importu widzimy również w przypadku srebra, z 762 mln USD w roku 2020 obserwujemy wzrost do 2 mld USD w roku 2021.

Poniższy wykres obrazuje poziom rezerw złota w Indiach.

Poziom rezerw złota w Indiach. Źródło: https://tradingeconomics.com/india/gold-reserves

Indie są drugim, zaraz po Chinach największym konsumentem złota na świecie. Import złota jest tam głównie przeznaczany na zapotrzebowanie przemysłu jubilerskiego. Eksport klejnotów i biżuterii w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy 2021 roku wzrósł o 71% do około 29 mln USD. Według Banku Rezerw, rachunek bieżący Indii zanotował deficyt w wysokości 9,6 mld USD i 1,3% PKB we wrześniu 2021 roku. Rachunek bieżący Indii, który rejestruje wartość eksportu i importu towarów i usług, wraz z międzynarodowymi transferami kapitału, zanotował nadwyżkę w okresie kwartał do kwartału, jak i rok do roku.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany