Gdzie i ile jest złota na świecie?

0 190

Złoto jest niezniszczalne i dzięki temu zachowuje nieustannie swoją wartość. Ta cecha oznacza, że praktycznie całe złoto na świecie, które zostało wydobyte, nadal istnieje, mogło jedynie zmienić swoją formę. Część z niego może być wykorzystana w biżuterii, a część może znajdować się w skarbcach jako kruszec. Jak dużo złota jest jeszcze pod ziemią a ile już wydobyto?

Światowa Rada Złota szacuje, że jak do tej pory górnicy wydobyli łącznie 201 296 ton złota, a kolejne 53 000 ton pozostało w zidentyfikowanych rezerwach podziemnych. Gdyby ułożyć jedno obok drugiego całe nadziemne złoto, otrzymany w ten sposób sześcian mierzyłby zaledwie 22 metry z każdej strony, co świadczy o rzadkości tego metalu.

Prawie połowa wydobytego złota jest przechowywana w postaci biżuterii. Największymi rynkami konsumpcji złotej biżuterii są Indie i Chiny, których łączny udział w globalnym popycie na biżuterię w 2020 roku wyniesie ponad 50%.

Inwestorzy z całego świata kupują złoto ze względu na jego zdolność do dostarczania wartości, a gdy presja inflacyjna jest wysoka, złoto nazywane jest „bezpieczną przystanią”. W związku z tym inwestycje są jednym z największych końcowych zastosowań złota – ponad 44 000 ton złota jest przechowywanych w postaci sztabek, monet lub kruszcu w funduszach ETF opartych na złocie.

Do największych posiadaczy złota, oprócz inwestorów, należą także banki centralne. Dlatego też banki centralne często wykorzystują złoto do dywersyfikacji swoich aktywów i zabezpieczania się przed deprecjacją waluty fiducjarnej. W posiadaniu banków centralnych znajduje się prawie jedna piąta całego naziemnego złota.

Chociaż złoto jest powszechnie pożądane jako metal szlachetny, ma również różne zastosowania przemysłowe, w elektronice, stomatologii i kosmosie. W rzeczywistości szacuje się, że typowy iPhone zawiera około 0,034 grama złota, oprócz innych metali szlachetnych. To właśnie te zastosowania przemysłowe stanowią około 15% całego złota naziemnego.

Zanim złoto zamieni się w kruszec i biżuterię, przechodzi kilka etapów w łańcuchu dostaw, zaczynając od poszukiwania minerałów i wydobywania podziemnych rezerw. W 2020 roku na świecie znajdowało się 53 000 ton złota w zidentyfikowanych rezerwach. Oto, gdzie leży całe to złoto:

W 2020 r. górnicy wydobyli nieco ponad 3000 ton złota, a przy takim tempie wydobycia, zakładając, że nie nastąpią nowe odkrycia podziemne rezerwy wystarczą na mniej niż 18 lat. Należy jednak wiedzieć, że rezerwy się zmieniają i powiększają kiedy odkrywcy znajdują nowe punkty wydobywcze w różnych częściach świata.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany