Aktualny komentarz – stan rynku złota

0 88

James Luke jest menadżerem w funduszu Schroders i specjalizuje się w złocie oraz w surowcach.

Niedawno udzielił wywiadu dla City A.M. na temat rynku złota i tego, czy może dalej rosnąć.

Mówiąc o podstawach rynku i tym, co banki centralne posiadają, powiedział:

„Ogólnie rzecz biorąc, wiele banków centralnych rynków wschodzących posiada mniej niż 5% swoich łącznych rezerw walutowych w złocie – w większości przechowują dolary amerykańskie i inne główne waluty. Pytanie brzmi, czy część tych rezerw mogłaby znaleźć się na rynku złota, ponieważ banki centralne chcą dywersyfikować stan rezerw. Jeśli kraje takie jak Chiny, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Brazylia i inne zaczęłyby przesuwać swoją alokację w kierunku złota tak jak to zrobiła np. Rosja, która 20% rezerw ulokowała w złocie, to ich wpływ na rynek złota byłby bardzo znaczący. Złoto jest małym rynkiem przy obecnym kursie”.

Patrząc na ostatni wzrost cen, Luke zauważył:

„Ogólnie rzecz biorąc, prawdziwa historia złota była taka, że ​​już przed inwazją obserwowaliśmy znaczny zwrot w popycie na złoto w inwestycjach prywatnych, szczególnie w Ameryce Północnej i Europie. Mamy więc teraz znacznie większe prawdopodobieństwo scenariusza, w którym istnieje zarówno silny prywatny, jak i publiczny (bank centralny) popyt na złoto”.

I dodał:

„Więc można uczciwie powiedzieć, że sama inwazja prawdopodobnie wywołała niektóre większe zakupy, ale myślę, że można również założyć, że wiele zakupów które zostało zapoczątkowanych wcześniej dalej ma miejsce.”

Mówiąc o decyzjach FED, James Luke powiedział:

„Myślę, że prawdopodobne jest, że najbardziej znaczące zmiany na rynku złota w sektorze prywatnym będą związane z ogromną niepewnością wokół cyklu podwyżek stóp procentowych. Ryzyko niezamierzonych konsekwencji dla gospodarki i wzrostu gospodarczego jest znaczne.

Przypomnijmy jednak, że od 2008 r. za każdym razem, gdy Fed próbował zlikwidować bodźce monetarne, rynek zmuszał go do zmiany kursu. Gospodarka w USA jest obecnie jak pacjent, któremu podano ogromne ilości leków, aby mógł przetrwać okres kryzysu. Jeśli nagle odstawi te leki, można spodziewać się, że objawy odstawienia będą dość poważne.

Inflacja jest poważnym tematem w debacie publicznej, a zarządzający funduszem Schroders dodał:

„Jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, a powinna i zatrudnienie w USA będzie nadal wysokie, to decyzja Fedu w walce z inflacją jest dość oczywista. Więc prawdopodobnie zobaczymy podwyżki stóp procentowych w perspektywie krótkoterminowej, co rynek już wycenia.

Na pytanie, czy banki centralne nadal mają odpowiednie narzędzia do walki z inflacją?

Powiedział:

„One nie mają narzędzi do kontrolowania szoku podażowego ani do odblokowywania globalnych łańcuchów dostaw. Tak więc stagflacją jest trudno zarządzać. Stagflacja to sytuacja gospodarcza, w której wzrost jest niski, a inflacja wysoka. I to niestety nam grozi”.

Z powodów przedstawionych przez Jamesa Luka wynika, że znacznych obniżek cen na rynku złota nikt się nie spodziewa. Jednak od szczytów ceny lekko zmalały i niewątpliwie ma to związek z rysującymi się scenariuszami pokojowymi na Ukrainie. Jednak przyszłość rysuje się stabilnie.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany