6 krajów z największymi rezerwami złota

0 63

Światowe banki centralne przechowują rezerwy złota na użytek swoich rządów, aby zabezpieczyć drukowane przez siebie pieniądze. W tym artykule znajduje się sześć krajów z największymi rezerwami złota na świecie w 2023 roku.

Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone są największym posiadaczem rezerw złota na świecie, z 8133 tonami. Stan ten utrzymuje się od kwietnia 2013 r., kiedy to Stany Zjednoczone wyprzedziły Niemcy jako największy posiadacz metali szlachetnych. Stany Zjednoczone utrzymują również większy procent swoich całkowitych rezerw walutowych w złocie niż jakikolwiek inny kraj: 70%.

Niemcy
Niemcy mają czwarte co do wielkości rezerwy złota na świecie, 3353 tony warte około 150 miliardów dolarów. Większość niemieckiego złota znajduje się w posiadaniu banku centralnego, Bundesbanku. Niewątpliwie na ukształtowanie się rezerwy Niemiec wpływ miało dziedzictwo II wojny światowej.

Włochy
Włochy posiadają 2452 tony złota, co stanowi 2,4% ich całkowitych rezerw. Kraj ten jest szóstym co do wielkości posiadaczem rezerw złota na świecie, a jego rezerwy złota są warte 100 miliardów dolarów.

Francja
Francja w swoich rezerwach posiada 2437 tony złota. To około 7,3% jej całkowitych rezerw i jest warte około 80 miliardów dolarów. Francja gromadzi swoje zapasy od 1973 r., kiedy to kupiła część złota od innych krajów, które wyprzedawały swoje zasoby z powodu rosnących cen. Kraj ten był również jednym z kilku krajów europejskich, które repatriowały swoje złoto po II wojnie światowej i w latach 1956-1967 przeniósł wszystkie swoje rezerwy z powrotem do kraju.

Rosja
Wysokimi rezerwami złota dysponuje także Rosja, wynoszą 2330 ton. Ta imponująca liczba stanowi około 14% całkowitych rezerw walutowych tego kraju. Oprócz posiadania dużej ilości fizycznego kruszcu leżącego w skarbcach w kraju, Rosja intensywnie inwestuje również za granicą: od 2009 roku wydała ponad 100 miliardów dolarów na zakup zagranicznych aktywów, takich jak akcje i obligacje od borykających się z trudnościami europejskich banków, takich jak Deutsche Bank AG i Société Générale SA.

Chiny
Chiny są jednymi z największych posiadaczy złota, choć ciężko o dokładny stan ich rezerwy złota, to w lutym 2019 roku mieli już 2842 tony i konsekwentnie powiększają zapasy. Chiny są również największym na świecie producentem i konsumentem złota, odpowiadając za około 30% globalnej produkcji i konsumpcji. Chiny wydobywają złoto od tysięcy lat, obecnie Chiny produkują około jednej piątej całego wydobywanego złota na świecie – to około 450 ton metrycznych każdego roku.

Może Cię zainteresować:

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany