Jak bank centralny na Karaibach wykorzystał swój rachunek rewaluacyjny złota do pokrycia strat

0 17

Curaçao i Saint Martin to dwie małe wyspy na Karaibach, obie należące do Królestwa Niderlandów. Ponieważ kraje te nie należą do strefy euro, posiadają własną walutę: gulden holenderski (symbol lokalny NAf, kod międzynarodowy ANG).

Bank centralny Curaçao i Saint Martin (CBCS) zaczął przynosić straty w 2020 r. z powodu malejących przychodów z odsetek, które przyspieszyły w 2021 r. Na koniec 2020 roku CBCS posiadał 420 395 uncji trojańskich złota. Jego kapitał wynosił 1 341 mln NAf, z czego jego GRA stanowiła 1 275 mln NAf. Ponieważ GRA stanowi dużą część kapitału własnego CBCS, kuszące było wykorzystanie części tego kapitału w obliczu strat.

GRA = bieżąca wartość rynkowa złota – koszt zakupu złota

GRA jest zazwyczaj częścią kapitału własnego (wartości netto) banku centralnego, natomiast nie jest częścią jego kapitału (węższa definicja kapitału własnego)*. Zgodnie z ich własnymi zasadami, banki centralne nie mogą wykorzystywać GRA do pokrywania ogólnych strat.

W 2021 roku CBCS zdecydował się sprzedać i natychmiast odkupić 2.945 uncji złota, aby przekształcić niezrealizowany zysk w zrealizowany zysk w celu skompensowania strat. Wartość złota będącego przedmiotem obrotu wyniosła 9,55 mln NAf. Na stronie 51 raportu rocznego 2021 widać, że metal został sprzedany i odkupiony po dokładnie tej samej cenie, co sugeruje, że transakcje przeprowadzono poza rynkiem.

Zrealizowany zysk to wartość sprzedanego złota (9,55 mln NAf) minus historyczna cena zakupu sprzedanego złota (352,05 NAf) razy waga sprzedanego złota (2,945 uncji).

9,55 mln NAf – (352,05 NAf za uncję * 2 945 uncji) = 8,51 mln NAf

Aby banki centralne miały dostęp do swoich GRA, muszą albo porzucić zasady rachunkowości, które same opracowały, albo znaleźć kontrahenta, który będzie sprzedawał i kupował złoto (poza rynkiem) i materializował zyski. Zyski można wykorzystać do łagodzenia strat, pomagając bankom centralnym w utrzymaniu wiarygodności, nie działając przy ujemnym kapitale własnym.

Reklama 742,6×120
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany