Czym jest złoto inwestycyjne?

0 724

Złoto inwestycyjne to materialna forma złota (w odróżnieniu od złota papierowego) w formie sztabek złota i monet bulionowych.

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, złotem inwestycyjnym nazywamy złoto w postaci sztabek o próbie co najmniej 995 oraz złote monety, które posiadają próbę co najmniej 900, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia i są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie. Do złota inwestycyjnego zaliczamy również złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Złoto inwestycyjne jest zwolnione z podatku VAT, więc można traktować je jako walutę, a nie surowiec.

Złoto inwestycyjne a podatek VAT

Inwestycja w złoto jest nie tylko zwolniona z podatku od towarów i usług, ale także zwolniona z podatku dochodowego i od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Jak uniknąć podatków? Jeśli kupujemy złoto inwestycyjne od firmy prowadzącej zarejestrowaną działalność gospodarczą, nie ma potrzeby płacenia podatku VAT. Podatek w wysokości 2% zapłacimy tylko wtedy, gdy kupimy złoto od osób fizycznych za więcej niż 1000 zł. Jeśli wybierzesz złoto w postaci fizycznej (sztabki, monety), nie ma podatku Belki od inwestycji. Decydując się jednak na zakup złota w formie papierów wartościowych zapłacimy 19% podatku. A co z inwestowaniem w złoto i podatkiem dochodowym?

Sprzedając złoto jako osoba fizyczna, to aby nie płacić podatku dochodowego musimy poczekać min. 6 miesięcy od daty zakupu tego złota. Jeśli odsprzedamy złoto wcześniej, będziemy musieli oddać państwu 18 lub 32 procent zysku ze sprzedaży.

Złoto inwestycyjne jako strategiczny zasób

Złoto wykorzystuje różne źródła popytu: jako inwestycja, aktywa rezerwowe, dobra luksusowe i komponent technologiczny. Ma wysoką płynność, nie ma ryzyka kredytowego, jest rzadkością i zachowuje swoją wartość przez całą historię.

Twój portfel złoto może wzbogacić na kilka sposobów:

  • w okresie napięć rynkowych łagodzi straty jako dywersyfikacja środków
  • zapewnia płynność bez ryzyka kredytowego
  • generuje długoterminowe zyski
  • poprawia ogólne wyniki portfela inwestycyjnego

Jeśli interesuje Cię złoto jako bezpieczna przystań, aby chronić swoje oszczędności przed zdarzeniami, takimi jak deprecjacja waluty lub hiperinflacja, to fizyczne złoto jest dla Ciebie lepszą metodą niż inwestowanie w papier. Inwestowanie w złoto to inwestycja w przyszłość, a nie spekulacja. Tej zasady należy przestrzegać inwestując w królewski kruszec.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany