Plan Bidena zakłada zmianę 151-letniego prawa górniczego

Administracja Bidena proponuje zmiany w 151-letnim prawie, które reguluje wydobycie miedzi, złota i innych minerałów na ziemiach należących do Stanów Zjednoczonych, w tym po raz pierwszy nałożenie na firmy obowiązku płacenia opłat licencyjnych od tego, co wydobywają. Plan prowadzony przez Departament Spraw Wewnętrznych wzywa do stworzenia systemu leasingu kopalń i zwiększonej koordynacji wydawania pozwoleń przez … Czytaj dalej Plan Bidena zakłada zmianę 151-letniego prawa górniczego